Dalyvavimas viešųjų pirkimų centralizavimo procese

Tomas Seikalis 2021-2023 m. dalyvavo viešųjų pirkimų centralizavimo procese.

Tomas Seikalis 2021-2023 m. dalyvavo viešųjų pirkimų centralizavimo procese, padėdamas perkančiosioms organizacijoms pasiruošti centralizavimo procesui, o vėliau jį įgyvendinti. Buvo vykdomi mokymai, teikiamos konsultacijos, išgryninami procesai ir pan.