Tomas Seikalis

Ką daryti, kai sutartis dėl viešojo pirkimo darbų vykdymo jau sudaryta, o lėšų trūksta

Sutartis dėl viešojo pirkimo darbų vykdymo jau sudaryta, o lėšų trūksta. Ką daryti? Lėšų trūkumas – dar nėra aklavietė, kurioje atsidūrus nebėra išeities. Problemą išspręsti galima net keliais būdais, tačiau tam ne tik reikia tinkamai pasiruošti, bet ir iš anksto objektyviai įvertinti turimas galimybes.

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) pastebi, kad praktikoje susiduriama su problemomis, kai sudarytos darbų sutarties (ar jos dalies) dėl įvairių priežasčių perkančioji organizacija negali pradėti vykdyti arba vykdant nebegali jų tęsti. Taip dažniausiai atsitinka negavus viso ar dalies finansavimo, nepasirūpinus reikiamais leidimais, kol laukiama kito pirkimo rezultatų ir panašiai. Šių problemų atsiradimo priežasčių reikėtų ieškoti viešųjų pirkimų planavimo ir organizavimo pradinėse stadijose.

Dažniausiai tai nepakankamai tinkamai nustatytas poreikis, netinkamas pirkimų planavimas ir negebėjimas realiai suplanuoti biudžeto, taip pat pirkimų nesuderinimas su bendru investicijų sprendimų procesu arba netinkama projekto vadyba, negebėjimas sukoordinuoti visų grandžių sklandaus bendradarbiavimo. Tokiais atvejais ne tik iškyla būtinybė gauti lėšų atlikti darbus, bet ir padaryti tai pakankamai greitai, nes įstatymu nustatytas maksimalus viešojo pirkimo sutarčių galiojimo laikas yra tik treji metai (išskyrus išimtinius atvejus).

Tad ką daryti, kai perkančioji organizacija pristygsta lėšų vykdyti darbus?

Pirmiausia, perkančiajai organizacijai svarbu tinkamai atlikti namų darbus.

Pradedant viešąjį pirkimą privalu įvertinti visas finansavimo rizikas. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad lėšos iš valstybės ar savivaldybių biudžeto gali būti skiriamos ženkliai mažesnės, nei suplanuota būsimo viešojo pirkimo (projekto) vertė.

Jei perkančioji organizacija nėra tikra, kada gaus finansavimą ar kokios apimties jis bus, arba jei dėl kitų priežasčių nežino tikslaus darbų pradžios momento, tokiu atveju ji gali:

  • pirkimo dokumentuose ir sutarties projekte (arba pagrindinėse jos sąlygose, kai sutarties projekto nėra) numatyti, kad darbai pagal sutartį užsakomi gavus finansavimą ir raštu apie tai informavus tiekėją;
  • sudaryti preliminarią sutartį su tiekėju, o pagrindinę sutartį (ar pagrindines sutartis) sudaryti, kai bus gautas finansavimas;
  • numatyti galimybę sutarties vykdymo metu stabdyti darbų vykdymą, t. y. turi būti numatytos tikslios sąlygos, dėl kokių priežasčių stabdoma (pvz., dėl finansavimo trūkumo), kaip skaičiuojami terminai sustabdžius darbų vykdymą (sustabdžius jokie darbai neatliekami, o atnaujinus jų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laiką).

Antra, jei vykdant pirkimo sutartį dėl įvairių priežasčių perkančioji organizacija negali jos vykdyti, o pirkimo sutartyje nėra numatyta jokių jos koregavimo galimybių, ji gali kreiptis į VPT dėl sutikimo pratęsti sutartyje numatytus darbų vykdymo terminus arba dėl sutikimo sustabdyti sutartyje numatytų darbų vykdymo terminus.

Trečia, egzistuoja dar viena problema, kai lėšos perkančiosioms organizacijoms yra skirtos, bet mokėjimai už atliktus darbus vėluoja. Šiuo atveju tiekėjai (rangovai), prieš pateikiant pasiūlymą, privalo būti aktyvūs ir rūpestingi, susipažinti su pirkimo sąlygose pirkimo sutarties projekte nustatyta mokėjimų tvarka ir terminais. Perkančiąsias organizacijas VPT ragina pirkimo dokumentuose (pvz., skelbime apie pirkimą, pirkimo sutarties projekte, jei jis rengiamas) nustatyti ne ilgesnius nei 30 kalendorinių dienų atsiskaitymo su rangovais terminus nuo tos dienos, kai užsakovas gauna sąskaitą faktūrą ar lygiavertį dokumentą.

VPT rekomenduoja 60 ar didesnį kalendorinių dienų atsiskaitymo laikotarpį nustatyti tik išimtiniais atvejais, jei tokį atsiskaitymo terminą perkančioji organizacija gali objektyviai pagrįsti atsižvelgiant į konkrečios pirkimo sutarties pobūdį ar ypatumus.


Skelbta 2016-06-02 http://www.statybunaujienos.lt/naujiena/Ka-daryti-kai-sutartis-del-viesojo-pirkimo-darbu-vykdymo-jau-sudaryta-o-lesu-truksta/7664