Tomas Seikalis

Pirkimuose melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašas

Nuo liepos 1 d. pirkimų vykdytojas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbia informaciją apie tiekėjus, kurie pirkimo procedūrų metu nuslėpė ar pateikė melagingą informaciją. Tokių tiekėjų sąraše reikia nurodyti įrašymo pagrindą ir tiekėjo - fizinio ar juridinio asmens - pavadinimą. Vienerius metus nuo įrašymo į šį sąrašą dienos tiekėjas negalės dalyvauti pirkimų procedūrose, jeigu tokie pašalinimo pagrindai bus nustatyti pirkimo dokumentuose.

Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašas nėra tas pats, kaip Nepatikimų tiekėjų sąrašas. Į pastarąjį, dar vadinamą „juoduoju tiekėjų sąrašu“, traukiami netinkamai pirkimo sutartis įvykdę ar jų neįvykdę tiekėjai, kurie padarė esminį sutarties pažeidimą ir nedėjo pastangų šį pažeidimą ištaisyti. Į Nepatikimų tiekėjų sąrašą tiekėjai įtraukiami 3 metams.

Deja, perkančiosioms organizacijoms sunkiai sekasi vykdyti pirkimo sutarčių priežiūrą, todėl nepatikimų tiekėjų sąrašas dėl jų pačių neveiklumo taip ir netapo efektyvia prevencijos priemone.

Kaip tiekėjas patenka į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą? Pirkimo vykdytojai privalo iš pirkimo procedūros šalinti tiekėjus, kurie pateikė melagingą informaciją apie savo atitiktį pašalinimo pagrindų nebuvimui (teistumai, mokestiniai įsipareigojimai ir pan.) ar kvalifikaciniams reikalavimams, taip pat tiekėjus, kurie negali pateikti nurodytą informaciją patvirtinančių dokumentų ar duomenų, deklaruotų Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente, preliminariai patvirtinančių, kad tiekėjas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Taip pat pirkimo iš procedūrų bus šalinami ir tie tiekėjai, kurie bandys gudrauti ir nuslėpti informaciją apie tai, jog per pastaruosius metus buvo pašalinti iš pirkimo procedūrų arba dėl to yra įsiteisėję teismo sprendimai.

Iš viešųjų pirkimų procedūrų dėl melagystės pašalinti tiekėjai apie tai turės būti tinkamai informuoti, jiems suteikta teisė pateikti pretenziją ar kreiptis į teismą ir ginčyti perkančiųjų organizacijų sprendimus. Tiekėjas, kuris to nepadaro arba teismas jo reikalavimo netenkina, bus įrašomas į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą.

Net jeigu pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, bet dar nesudarius pirkimo sutarties, paaiškėtų, kad pirkime dalyvaujantis tiekėjas tik po pasiūlymo pateikimo termino buvo įtrauktas į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą, jo pasiūlymas turėtų būti atmestas.

Pastaruoju metu atsiranda vis naujų „prasikaltusių“ tiekėjų sąrašų, todėl verslo atstovai juokauja, kad turėtų būti paskelbtas ir nepatikimų perkančiųjų organizacijų sąrašas. Tokio sąrašo, ko gero, nebus niekada, bet tiekėjai turi teisę nuspręsti, kokiame pirkime jie nori dalyvauti, būti aktyvūs, iniciatyvūs ir teisės aktų nustatyta tvarka ginčyti, jų manymu, neteisėtas pirkimų sąlygas ar pirkimų vykdytojų sprendimus.

Skelbta 2017-08-07 https://www.vz.lt/finansai-apskaita/2017/08/07/pirkimuose-melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas