Tomas Seikalis

Skaitytas pranešimas seminare žaliųjų viešųjų pirkimų klausimais

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija pateikė svarstymui Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 2, 4, 6, 7, 9, 12, 15, 18, 22, 24, 31, 39, 85, 86, 92, 94(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 24(1) straipsniu įstatymo projektą. Planuojamų pakeitimų tikslas – didinti skaidrumą ir mažinti korupcijos prielaidų viešųjų pirkimų srityje bei užtikrinti skaidrų ir racionalų prekių ir paslaugų pirkimą. Straipsnyje apžvelgsime pačius aktualiausius perkančiosioms organizacijos VPĮ straipsnių planuojamus pakeitimus.

Aplinkos apsaugos agentūroje, Vilniuje, 2016 m. lapkričio 29, 30 ir gruodžio 1, 2 dienomis vyko seminarai žaliųjų viešųjų pirkimų klausimais. Seminaruose dalyvavo per 150 perkančiųjų organizacijų atstovų iš visos Lietuvos.

Seminarų metu viešųjų pirkimų ekspertas Tomas Seikalis išdėstė teisinį požiūrį į žaliųjų viešųjų pirkimų taikymo problematiką. Daugiau apie seminarą rasite šioje nuorodoje: https://oras.gamta.lt/cms/index?rubricId=486f92cf-7f23-47fc-aa78-b4107d5c5803