Tomas Seikalis

T. Seikalis išrinktas Nacionalinės viešųjų pirkimų praktikų asociacijos (NVPPA) direktoriumi

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija pateikė svarstymui Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 2, 4, 6, 7, 9, 12, 15, 18, 22, 24, 31, 39, 85, 86, 92, 94(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 24(1) straipsniu įstatymo projektą. Planuojamų pakeitimų tikslas – didinti skaidrumą ir mažinti korupcijos prielaidų viešųjų pirkimų srityje bei užtikrinti skaidrų ir racionalų prekių ir paslaugų pirkimą. Straipsnyje apžvelgsime pačius aktualiausius perkančiosioms organizacijos VPĮ straipsnių planuojamus pakeitimus.

Nacionalinės viešųjų pirkimų praktikų asociacijos (NVPPA) valdybos, 2019 m. spalio 11 d., T. Seikalis buvo paskirtas šios asociacijos direktoriumi.