Tomas Seikalis

T. Seikalis skaitė pranešimą seminare žaliųjų viešųjų pirkimų klausimais

2016 m. lapkričio 29, 30 ir gruodžio 1, 2 dienomis Aplinkos apsaugos agentūroje, Vilniuje, vyko seminarai Žaliųjų viešųjų pirkimų klausimais. Seminaruose dalyvavo per 150 Perkančiųjų organizacijų atstovų iš visos Lietuvos.

Seminarų metu aplinkos apsaugos ekspertas doc. dr. Gytautas Ignatavičius susirinkusius motyvavo, įkvėpė rinktis žaliuosius pirkimus. Teisininkas viešųjų pirkimų ekspertas Tomas Seikalis išdėstė teisinį požiūrį į Žaliųjų viešųjų pirkimų taikymo problematiką. Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas Gediminas Kaziukaitis pristatė pagrindinius Europos Sąjungoje ir dažniausiai Lietuvos rinkoje naudojamus aplinkos apsaugos ženklus, informavo apie aplinkos apsaugos vadybos sistemas.

Aplinkos apsaugos agentūros viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Inita Gražulevičienė kalbėdama apie Žaliuosius viešuosius pirkimus Lietuvoje pristatė ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 ,,Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto esminius pakeitimus.

Aplinkos apsaugos agentūros informacija
Skelbta 2016-12-06 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=486f92cf-7f23-47fc-aa78-b4107d5c5803