Tomas Seikalis

Apie planuojamus Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus

Akimirkos iš viešųjų pirkimų seminarų nuotraukose