T. Seikalis

T. Seikalis vedė KVVG organizuotus mokymus

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija pateikė svarstymui Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 2, 4, 6, 7, 9, 12, 15, 18, 22, 24, 31, 39, 85, 86, 92, 94(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 24(1) straipsniu įstatymo projektą. Planuojamų pakeitimų tikslas – didinti skaidrumą ir mažinti korupcijos prielaidų viešųjų pirkimų srityje bei užtikrinti skaidrų ir racionalų prekių ir paslaugų pirkimą. Straipsnyje apžvelgsime pačius aktualiausius perkančiosioms organizacijos VPĮ straipsnių planuojamus pakeitimus.

Kauno rajono vietos veiklos grupė 2017 m. liepos 3 dieną organizavo mokymus tema – „Viešųjų pirkimų vykdymas. 2017 metų VPĮ naujovės“. Mokymus vedė lektorius Tomas Seikalis – teisininkas, konsultuojantis organizacijas viešųjų pirkimų klausimais.

Mokymų metu buvo pristatyta pirkimų planavimo ir organizavimo tvarka, viešųjų pirkimų vertės ir būdai, atvejai kada viešieji pirkimai turi būti viešinami. Lektorius pabrėžė, kad nuo liepos 1 dienos atliekant mažos vertės pirkimus visos perkančiosios organizacijos turi vadovautis nauju „Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu“.

Mokymų dalyviai sužinojo reikalavimus pirkimo dokumentams, viešojo pirkimo procedūroms, atvejus kada reikia tikrinti tiekėjo kvalifikaciją, kaip vertinti ir lyginti gautus pasiūlymus.

Vyko diskusija apie mažos vertės pirkimų ypatumus, VPT ataskaitų rengimą ir kitais organizacijoms aktualiais klausimais.

Skelbta 2017-07-03 http://kaunorvvg.lt/lt/liepos-3-diena-kauno-rajono-vietos-veiklos-grupe-organizavo-viesuju-pirkimu-mokymus